• Foto Banko 2017

  Se Foto her
 • Jule frokost 2017

  Se Foto her
 • Foto fra agernæs put & take

  Se Foto her
 • Billeder fra Grill aften 2017 .

  Se Foto her
 • Klubaften hver torsdag

  Vi mødes hver torsdag kl. 19.00 i klubhuset i Kaliffenlund

  HUSK
 • NYT – Gæstekort til Vindinge Å

  Gæstekort kan købes hos alle bestyrelsesmedlemmer i klubben.
  Pris 50,- pr. dag.
  Gæstekort er kun gyldig ved følgeskab
  af et medlem af Ullerslev Lystfiskerklub.

Vindinge å

Regler vedrørende fiskevandet:

Adgang til fiskevandet opstrøms Hindemae kan foregå ad Plantagevej.
Du kan parkere bag ved Mullerup Maskinfabrik og gå gennem tunnellen under jernbanen.

Hvis du vil fiske på stykket nedstrøms Hindemae kan du parkere ved broen der går over åen.
Her fisker du på venstre side af åen, men du kan kun komme ud til udløbet af den lille bæk ved Dybmose.
Du kan også parkere på markvejen ved zone 4. Så er du på højre side af åen og kan komme helt ud til motorvejsbroen.

Åleruser i åen må ikke røres og skal respekteres og fiskeri efter ål er ikke tilladt på stykket opstrøms Hindemae.kort med signaturforklaring

Kort med signaturforklaring til at printe ud: kort med signaturforklaring

 

 Fiskevand – Odense Å


Vis Ikke-navngivet på et større kort