• Plantning af Vandranunkler ved badestedet

  Så er der nye foto i galleri
  med arbejde ved åen

 • Arrangementer i ULK1966 2022 Som der foreløbigt er sat dato på.

  Planlagte aktiviteter 2022

 • Så er fiskeriet gået i gang i Åen

  Håber at der kommer nogle fangster som bliver lagt op på hjemmesiden
  så vi der ikke fisker i åen kan høre nyt om fangster
  Med venlig hilsen
  Webmaster

 • Tur til agernæs put&take 2019

  Se Foto her
 • Familie Tur Måle

  Se foto
 • Klubaften

  Vi mødes hver torsdag kl. 19.00 i klubhuset
  Hvor vi fortæller fiske historie og hygger

  Foto fra klubtur
 • NYT – Gæstekort til Vindinge Å

  Gæstekort kan købes hos alle bestyrelsesmedlemmer i klubben.
  Pris 50,- pr. dag.
  Gæstekort er kun gyldig ved følgeskab
  af et medlem af Ullerslev Lystfiskerklub.

Vindinge å

Regler vedrørende fiskevandet:
Åen er fredet fra den 16. november – 28. (29.) februar

Adgang til fiskevandet opstrøms Hindemae kan foregå ad Plantagevej.
Du kan parkere bag ved Mullerup Maskinfabrik og gå gennem tunnellen under jernbanen.

Hvis du vil fiske på stykket nedstrøms Hindemae kan du parkere ved broen der går over åen.
Her fisker du på venstre side af åen, men du kan kun komme ud til udløbet af den lille bæk ved Dybmose.
Du kan også parkere på markvejen ved zone 4. Så er du på højre side af åen og kan komme helt ud til motorvejsbroen.

Åleruser i åen må ikke røres og skal respekteres og fiskeri efter ål er ikke tilladt på stykket opstrøms Hindemae.kort med signaturforklaring

Kort med signaturforklaring til at printe ud: kort med signaturforklaring

 

Kort med signaturforklaring til at printe ud: Kort til ud printning